AN-GO Frigo Electric   051 212 232     Registrujte se!

Zašto AN-GO?

Novosti

Proizvodi

Usluge

Vaši prijedlozi

Kontakt • akcija

  led trake

 • akcija

  klasična rasvjeta

 • akcija

  vodo materijal

 • akcija

  klima uređaji

 • akcija

  alati za profesionalce

 


PROVJERITE
SADRŽAJ VAŠE
KORPE

 

USLOVI KORIŠTENJA
Ovim se utvrđuju uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude firme AN-GO Frigo Electric d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Prodavac) putem Web shop-a.

Registracija korisnika

Web shop omogućava on-line kupovinu svim fizičkim licima i pravnim licima (u daljem tekstu: Korisnici).
Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga, između ostalog, prijavljuje za korišćenje Web shop-a i ostvaruje pravo da putem Web shop-a vrši online kupovinu proizvoda / usluga.

Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izričitu saglasnost Prodavcu da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa proizvodima / uslugama naručenim putem Web shop-a ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

Prodavac će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mjere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i neće biti davani na uvid trećim licima. Podaci o Korisniku koje Korisnik dostavi Prodavcu neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obavještenja, osim ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost prilikom registracije.

Cijene i uslovi plaćanja

Cijene proizvoda / usluga su izražene u konvertibilnim markama i iskazane su kao maloprodajne cijene (sa uračunatim PDV-om po stopi od 17%). Cijene proizvoda / usluga podložne su promjeni do momenta potvrde kupovine putem Web shop-a, odnosno realizovanog plaćanja. Dostava proizvoda / usluga kupljenih putem Web shop-a, vrši se o trošku Korisnika i na adresu Korisnika, osim ukoliko preko Web shop-a nije kupljen proizvod za koji postoji opcija besplatnog slanja.

Za vrijednost narudžbe do 300,00 KM kupac snosi troškove dostave, a za iznos narudžbe preko 300,00 KM troškovi dostave snosi Prodavac.

Plaćanje proizvoda / usluga može se izvršiti pouzećem ili uplatom na račun (pravna lica) Prodavca, s tim što u slučaju plaćanja pouzećem korisnik plaća naznačenu sumu kurirskoj službi prilikom preuzimanja robe. Po izvršenoj kupovini ili plaćanju, specifikacija iznosa se ne može mijenjati. Poslije izvršene naplate, nije moguće otkazati kupovinu ili plaćanje i stornirati naplaćeni iznos, odnosno pripadajući račun.

Korisnik snosi odgovornost za sve pogrešno unešene podatke prilikom kupovine ili plaćanja računa.

Isporuka

Dostava naručenih proizvoda / usluga putem Web shop-a vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom registracije. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Republike Srpske i BiH.

Po evidentiranju naručenih proizvoda / usluga, vrši se provjera podataka za koje Prodavac smatra da su potrebni, poštujući pozitivno-pravne propise, i to putem provjere kroz bazu podataka ovlašćenih službi Prodavca ili pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provjere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj provjeri podataka i evidentiranju porudžbine, Prodavac dostavlja Korisniku potvrdu o mogućnosti kupovine proizvoda / usluga, nakon čega se naručeni proizvod / usluga isporučuje Korisniku u roku od dva radna dana.

Ostale odredbe

Prodavac zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmjenama pozitivno-pravnih propisa vrši izmjene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajen način obavještava Korisnike, kao i pravo da mijenja ponudu proizvoda / usluga dostupnih preko Web shop-a.

Na kupovinu putem Web shop-a primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača kao i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Opštih uslova.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na web strani Prodavca.

(c) AN-GO Frigo Electric Put srpskih branilaca 332a , 78000 Banja Luka, Republika Srpska
Telefon: 051/389-770, Fax: 051/389-802, E-mail: info@angofrigoelectric.ba

Uslovi korištenja