REZERVNI DIJELOVI ZA
BIJELU TEHNIKU

ELEKTRO
MATERIJAL

VODO
MATERIJAL

KLIMATIZACIJA 
I VENTILACIJA

LED
RASVJETA

KLASIČNA
RASVJETA

ELEKTRIČNI
APARATI

ALATI 
I OPREMA

Ko smo mi?


Početke našeg rada vežemo za 2000. godinu, kada smo osnovali firmu za veleprodaju sa sjedištem u Prijedoru. Prodajni program bio je zasnovan na elektro materijalu, rezervnim dijelovima za bijelu tehniku, rashladnoj tehnici, klima uređajima i u manjoj mjeri rasvjeti.

Nekoliko godina kasnije osnivamo kćerku firmu, trgovačku radnja Simbol, takođe sa sjedištem u Prijedoru. Prodajni program u maloprodaji bio je identičan kao u matičnoj firmi. Proširenjem djelatnosti i prodajnog programa, 2006. godine osnivamo poslovnu jedinicu An-Go Frigo Electric Banja Luka...


Saznajte više

Stalna dostava proizvoda

na cijeloj teritoriji BiH

Garancija na kvalitet

kompletnog prodajnog programa

Sigurnost poslovanja

sa svim našim partnerima

Jedinstveni uslovi plaćanja

za sve naše kupce